РЕКЛАМА

КРАТОС 13 ЕООД
Системи за сухо строителство
www.kratos13.bg
______________

"РЕГУЛ БГ" ООД
Проучване и проектиране в
строителството

София 1700, кв. Витоша - ВЕЦ Симеоново,
ул. "ХХІ-ви век", №30, офис 2.7
тел. 088 7 064-7 27,
regulbg@abv.bg


НОВИНИ


Въвеждане в експлоатация на нови активи
Последователно в месеците Октомври и Ноември "Приус" ЕООД придоби нови активи, които ще позволят повишаване на производителността на дружеството, като същевременно внедряването на механизация ще оптимизира трудовия процес. В отговор на повишеното търсене успешно беше закупен и въведен в експлоатация дизелов миксокрет "BMS" - Alfa Z3, Германия за полагане на машинни циментови замазки, заедно с товаропътничеси микробус "Renault Master 6+1".

прочети още...


Въвеждане в експлоатация на нови активи
Последователно в месеците Октомври и Ноември "Приус" ЕООД придоби нови активи, които ще позволят повишаване на производителността на дружеството, като същевременно внедряването на механизация ще оптимизира трудовия процес. В отговор на повишеното търсене успешно беше закупен и въведен в експлоатация дизелов миксокрет "BMS" - Alfa Z3, Германия за полагане на машинни циментови замазки, заедно с товаропътничеси микробус "Renault Master 6+1".

прочети още...

КОНТАКТИ    
"ПРИУС" ЕООД

гр. Варна 9002
ул. "Орех" №2, офис 9
тел./факс: + 359 52 609 540
Е-поща: office@priusltd.com
BulgarianEnglish

Услуги

Дружеството осъществява стопанска дейност в следните направления:

  • Строителство - Изпълнение на всички видове СМР по част Конструктивна, Архитектура, ВиК инсталации, Вътрешни Електроинсталации, Полагане на PVC хидроизолационни мембрани
  • Консултантска дейност - осъществява консултантски и инженерно-технически услуги в строително-инвестиционния процес чрез оглед и Архитектурно заснемане на обекти, вкл-но на съществуващите конструктивни елементи и инженерни инсталации, Подготовка на цифрова основа – чертежи с Архитектурно разпределение за реализация на Строително-ремонтните довършителни работи /СМДР/, Съставяне на Проекто-сметна документация /ПСД/, включваща:
                           -    Подробна Количествена сметка;

      -    Количествено-стойностна сметка;

      -    Спецификация на необходимите материали;

                      -    Чертеж – част Архитектурна, съдържащ необходимите означения, котировки и оразмерявания за правилното изпълнение на СМР;

Изготвяне на необходимата документация за участие и подбор на Изпълнител на СМДР - формуляри за Покана на Изпълнители, Оферти, Декларации, Проекто-Договори и Критерии за подбор.

  • Техническа поддръжка на сгради.

 2023, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Услуги
Facebook