РЕКЛАМА

КРАТОС 13 ЕООД
Системи за сухо строителство
www.kratos13.bg
______________

"РЕГУЛ БГ" ООД
Проучване и проектиране в
строителството

София 1700, кв. Витоша - ВЕЦ Симеоново,
ул. "ХХІ-ви век", №30, офис 2.7
тел. 088 7 064-7 27,
regulbg@abv.bg


НОВИНИ


Въвеждане в експлоатация на нови активи
Последователно в месеците Октомври и Ноември "Приус" ЕООД придоби нови активи, които ще позволят повишаване на производителността на дружеството, като същевременно внедряването на механизация ще оптимизира трудовия процес. В отговор на повишеното търсене успешно беше закупен и въведен в експлоатация дизелов миксокрет "BMS" - Alfa Z3, Германия за полагане на машинни циментови замазки, заедно с товаропътничеси микробус "Renault Master 6+1".

прочети още...


Въвеждане в експлоатация на нови активи
Последователно в месеците Октомври и Ноември "Приус" ЕООД придоби нови активи, които ще позволят повишаване на производителността на дружеството, като същевременно внедряването на механизация ще оптимизира трудовия процес. В отговор на повишеното търсене успешно беше закупен и въведен в експлоатация дизелов миксокрет "BMS" - Alfa Z3, Германия за полагане на машинни циментови замазки, заедно с товаропътничеси микробус "Renault Master 6+1".

прочети още...

КОНТАКТИ    
"ПРИУС" ЕООД

гр. Варна 9002
ул. "Орех" №2, офис 9
тел./факс: + 359 52 609 540
Е-поща: office@priusltd.com
BulgarianEnglish
ЗАВЪРШЕНИ ПРОЕКТИ ПРОЕКТИ В РЕАЛИЗАЦИЯ
Еднофамилна къща, м-ст "Телевизионна кула"
Фасадна облицовка от естествен камък-полиран травертин
Еднофамилна къща, м-ст
Смесена сграда в УПИ XІХ- 1415, 1416- "за смесени нужди", кв. 5, по плана на ж. к. "Младост", І-ви м.р. гр. Варна
Смесена сграда в УПИ XІХ- 1415, 1416- "за смесени нужди", кв. 5, по плана на ж. к. "Младост", І-ви м.р. гр. Варна
Смесена сграда в УПИ XІХ- 1415, 1416-
Преустройство на етажи 1, 2, 3 и 4 на Интерхотел „Черно Море” гр. Варна
Текущ ремонт и вътрешно преустройство на етажи 1, 2, 3 и 4 на Интерхотел „Черно Море” гр. Варна с оглед привеждането им в съответствие с изискванията на Техническия паспорт на сградата и изискванията за категория четири звезди
Преустройство на етажи 1, 2, 3 и 4 на Интерхотел „Черно Море” гр. Варна
Многофункционална сграда за обществено ползване, УПИ IV 673, жк. "Трошево", гр. Варна
Изпълнение на машинни замазки и покрива хидроизолационна PVC мембрана на многофункционална сграда за обществено ползване, УПИ IV 673, жк. "Трошево", гр. Варна
Многофункционална сграда за обществено ползване, УПИ IV 673, жк.
Полагане на PVC хидроизолация х-л "Доростор", к.к. "Албена"
Полагане на PVC хидроизолация Alkorplan - 1.5 mm
Полагане на PVC хидроизолация х-л
Плосък покрив на жилищна сграда УПИ ХVІ, кв. 11, с. Кичево, общ. Аксаково
Полагане на PVC хидроизолационна мембрана на плосък покрив на еднофамилна жилищна сграда месец 11.2016г.
Плосък покрив на жилищна сграда УПИ ХVІ, кв. 11, с. Кичево, общ. Аксаково
Частичен ремонт на покривна хидроизолация
Частичен ремонт на покривна хидроизолация при Търговски комплекс "Ян Палах"
Частичен ремонт на покривна хидроизолация
Основен ремонт на Зала - Аудитория І в сграда Ректорат на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"
Основен ремонт на Зала - Аудитория І към сграда Ректорат на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"
Основен ремонт на Зала - Аудитория І в сграда Ректорат на Медицински университет
Полагане на PVC хидроизолационна мембрана Sika
Полагане на PVC хидроизолационна мембрана Sika
Полагане на PVC хидроизолационна мембрана Sika
Изграждане на стоманобетонни подпорни стени местност "Прибой"
Изграждане на стоманобетонни подпорни стени местност "Прибой"
Изграждане на стоманобетонни подпорни стени местност
Стр 1 22019, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Завършени обекти
Facebook