РЕКЛАМА

КРАТОС 13 ЕООД
Системи за сухо строителство
www.kratos13.bg
______________

"РЕГУЛ БГ" ООД
Проучване и проектиране в
строителството

София 1700, кв. Витоша - ВЕЦ Симеоново,
ул. "ХХІ-ви век", №30, офис 2.7
тел. 088 7 064-7 27,
regulbg@abv.bg


НОВИНИ


Въвеждане в експлоатация на нови активи
Последователно в месеците Октомври и Ноември "Приус" ЕООД придоби нови активи, които ще позволят повишаване на производителността на дружеството, като същевременно внедряването на механизация ще оптимизира трудовия процес. В отговор на повишеното търсене успешно беше закупен и въведен в експлоатация дизелов миксокрет "BMS" - Alfa Z3, Германия за полагане на машинни циментови замазки, заедно с товаропътничеси микробус "Renault Master 6+1".

прочети още...


Въвеждане в експлоатация на нови активи
Последователно в месеците Октомври и Ноември "Приус" ЕООД придоби нови активи, които ще позволят повишаване на производителността на дружеството, като същевременно внедряването на механизация ще оптимизира трудовия процес. В отговор на повишеното търсене успешно беше закупен и въведен в експлоатация дизелов миксокрет "BMS" - Alfa Z3, Германия за полагане на машинни циментови замазки, заедно с товаропътничеси микробус "Renault Master 6+1".

прочети още...

КОНТАКТИ    
"ПРИУС" ЕООД

гр. Варна 9002
ул. "Орех" №2, офис 9
тел./факс: + 359 52 609 540
Е-поща: office@priusltd.com
BulgarianEnglish
ЗАВЪРШЕНИ ПРОЕКТИ ПРОЕКТИ В РЕАЛИЗАЦИЯ
Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ "св. Марина" - Варна
Антибактериална винилова PVC настилка и облицовка
Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ
Полагане на покривно хидроизолационно покритие от PVC мембрана на централно тяло към сграда Търговски комплекс „Палах Център“, бул. „Ян Палах“ № 10
Цялостна подмяна на покривно хидроизолационно покритие на централно тяло към сграда Търговски комплекс „Палах Център“, бул. „Ян Палах“ № 10
Полагане на покривно хидроизолационно покритие от PVC мембрана на централно тяло към сграда Търговски комплекс „Палах Център“, бул. „Ян Палах“ № 10
Покрив на Южно крило, сграда Ректорат на МУ - Варна
Полагане на хидроизолационно покритие от PVC мембрана по скатен покрив на Южно крило, сграда Ректорат на Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ - Варна ул. „Марин Дринов“ № 55
Покрив на Южно крило, сграда Ректорат на МУ - Варна
Преустройство на етажи 1, 2, 3 и 4 на Интерхотел „Черно Море” гр. Варна
Текущ ремонт и вътрешно преустройство на етажи 1, 2, 3 и 4 на Интерхотел „Черно Море” гр. Варна с оглед привеждането им в съответствие с изискванията на Техническия паспорт на сградата и изискванията за категория четири звезди
Преустройство на етажи 1, 2, 3 и 4 на Интерхотел „Черно Море” гр. Варна
Многофункционална сграда за обществено ползване, УПИ IV 673, жк. "Трошево", гр. Варна
Изпълнение на машинни замазки и покрива хидроизолационна PVC мембрана на многофункционална сграда за обществено ползване, УПИ IV 673, жк. "Трошево", гр. Варна
Многофункционална сграда за обществено ползване, УПИ IV 673, жк.
Полагане на PVC хидроизолация х-л "Доростор", к.к. "Албена"
Полагане на PVC хидроизолация Alkorplan - 1.5 mm
Полагане на PVC хидроизолация х-л
Основен ремонт на Зала - Аудитория І в сграда Ректорат на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"
Основен ремонт на Зала - Аудитория І към сграда Ректорат на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"
Основен ремонт на Зала - Аудитория І в сграда Ректорат на Медицински университет
Полагане на PVC хидроизолационна мембрана Sika
Полагане на PVC хидроизолационна мембрана Sika
Полагане на PVC хидроизолационна мембрана Sika
Ремонт на помещения в студентско общежитие бл.3
Основен ремонт на помещения и обособяването им в учебни зали
Ремонт на помещения в студентско общежитие бл.3
Саниране на стоманобетонна пергола при Студентско общежитие бл. 3 към МУ-гр.Варна
Основен ремонт на стоманобетонна пергола при студентско общежитие бл.3 към МУ-гр.Варна
Саниране на стоманобетонна пергола при Студентско общежитие бл. 3 към МУ-гр.Варна2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Завършени обекти
Facebook